Regulamin

1.  Każdy uczestnik zajęć jogi zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.

 

2. W zajęciach jogi może uczestniczyć osoba, która posiada ważny karnet lub wniesie jednorazową opłatę.

3. Osoba uczestnicząca w zajęciach jogi oświadcza, że nie ma przeciwskazań medycznych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz że bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.

4. Osoba posiadająca problemy zdrowotne i kontuzje zobowiązana jest do poinformowania  o tym prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć.

5. W przypadku nagłego pogorszenia samopoczucia lub pojawienia się niepokojących objawów ćwiczący zobowiązany jest poinformować o tym fakcie instruktora.

6. Kobieta ciężarna lub menstruująca zobowiązana jest do poinformowania o tym prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć. Kobiecie ciężarnej zaleca się przystąpienie do praktyki od 14 tygodnia ciąży przebiegającej bez powikłań po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

7. Zabrania się udzielania wskazówek i pomocy innym uczestnikom chyba, że na wyraźne polecenie prowadzącego.

8. Ceny karnetów, wszelkich zniżek oraz ważność karnetów określa aktualny cennik.

9. Karnet jest dokumentem imiennym, który nie może być wykorzystany przez osobę trzecią. Karnet rodzinny dotyczy osób wyszczególnionych na blankiecie karnetu.

10. Karnet należy wykorzystać w określonym przez "Cennik" terminie.

11. Ćwiczący zobowiązany jest do okazania karnetu każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć.

12. "Mandala" nie odpowiada za rzeczy pozostawione poza salą ćwiczeń.

13. Zakup karnetu lub pojedynczego wejścia jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

14. Wszelkie uwagi dotyczące pracy "Mandali" mogą być składane pisemnie na ręce prowadzącego lub wysyłane pocztą elektroniczną na adres: jogamandala@gmail.com

15. "Mandala" nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

 

copyright by Mandala © 2016 01studio.eu